• „Komunikace ve zdravotnictví je specifická, přísně regulovaná a velmi citlivá činnost. Vyžaduje znalost prostředí. Umíme PR navrhnout tak, aby se sdělení dostalo k cílové skupině v pochopitelné a přijatelné podobě. Nenavrhujeme věci, které jsou obvyklé, ale takové, co dávají smysl klientům i jejich publiku.”

    Ing. Václav Honek, ředitel společnosti

O nás

Informace

Konzultační společnost Garmedis a.s. se specializuje na komplexní poradenství v segmentu zdravotnictví a zajišťuje:

  • public relations
  • media relations
  • public affairs

Činnost společnosti je postavena na detailní znalosti prostředí a procesů ve zdravotnictví. Garmedis má zkušenosti s jednáním jednotlivých subjektů a snaží se identifikovat jejich cíle a motivace. Uvědomuje si jejich role i působení v českém zdravotnictví, ať už jako regulátorů, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, lékařských a farmaceutických fakult a vzdělávacích neziskových organizací, odborných společností ČLS JEP, profesních sdruženích zdravotníků, pacientských organizací i výrobců léčivých přípravků.

Konzultační tým tvoří specialisté s dlouhodobou zkušeností v oblasti komunikace s odbornou i laickou veřejností, legislativních analýz, managementu zdravotnických zařízení, pacientské advokacie i strategického rozhodování.

Garmedis spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří, která se specializuje na zdravotnické právo, dále s odborníky na ekonomiku zdravotnictví, neziskovými organizacemi zaměřenými na vzdělávání v oblasti zdravotnictví a významnými odborníky z jednotlivých oblastí medicíny.

img
img

Jsme Garmedis

Zdravotní péče

Garmedis poskytuje informační servis specializovaný na oblast zdravotnictví. Dodává pravidelné přehledy mediálních výstupů (denní, týdenní, měsíční), analýzy i ad hoc rešerše. Dále zpracovává podrobné přehledy událostí ve zdravotnictví, zaměřené na oblast zdravotnické legislativy (Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR), exekutivy (Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo financí ČR), regulací (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a oblast plátců zdravotní péče (VZP, SZP).

Služby společnosti dále zahrnují vytváření obsahových koncepcí a pořádání konferencí, kulatých stolů, panelových diskuzí a workshopů na aktuální témata pro odbornou veřejnost.

  • tvorba tiskových materiálů, organizace tiskových konferencí
  • jednání s médii, monitoring odborných a zpravodajských médií
  • vzdělávání a motivace zaměstnanců, odborné edukativní semináře, workshopy
  • příprava podkladů, koordinace stanovisek jednotlivých subjektů, hledání společných řešení, vytváření specializovaných PR kampaní (korporátní i produktová komunikace)

Kontakt

GET IN TOUCH

Adresa

Garmedis, a. s.
Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

+420 222 212 194
www.garmedis.com
info@garmedis.com

© 2013-2014 Garmedis a.s.
Design, code: www.yummyfox.cz